luni, 17 martie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 43 kmp
Intravilan: 380 ha
Extravilan: 2210 ha
Populatie: 3525
Gospodarii: 1050
Nr. locuinte: 1120
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 4
Numele localitatilor aflate in administratie:
Stăuceni, Tocileni, Victoria, Silişte
Asezarea geografica:
Comuna Stăuceni este aşezată în partea de nord-est a judeţului Botoşani, pe DN 29, 10 km de Municipiul Botoşani.
Activitati specifice zonei:
Piscicultură
Agricultură
Cultura plantelor
Creşterea animalelor
Activitati economice principale:
Agricultură
Obiective turistice:
Pensiunea agroturistică "Andreea"
Evenimente locale:
Festivalul de folclor "Vatra" - 15 august
Şezătoare de iarnă - 1 martie
30 noiembrie familiile care împlinesc 50 de ani de căsnicie
Hramurile bisericii Stăuceni - 15 august, Victoria - 8 septembrie, Tocileni - la Înălţarea Domnului
Facilitati oferite investitorilor:
Apă curentă
Canalizare
Drumuri comunale
Proiecte de investitii:
Investiţii în curs de derulare:
Realizarea de spaţii verzi în comuna Stăuceni" conform Programului Naţional de Îmbunătăţire a calităţi mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi
Consolidare, reabilitare şi extindere Şcoala cu clasele I-VIII, localitatea Stăuceni, comuna Stăuceni judeţul Botoşani", proiectul este finanţat de Banca Mondială şi comuna Stăuceni
Construcţia grădiniţei cu program normal cu 4 săli de grupă în satul Tocileni, proiectul este finanţat de Banca Mondială şi comuna Stăuceni
Canalizare menajeră şi staţie de epurare localităţile Victoria şi Tocileni, comuna Stăuceni, judeţul Botoşani finanţat prin Administraţia Fondului de Mediu
Actualizarea Planului Urbanistic al comunei Stăuceni
Modernizare DC 31A Stăuceni-Tocileni , comuna Stăuceni, judeţul Botoşani- finanţat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infastructurii
Investiţii propuse a fi realizate:
Reabilitarea aducţiunii de apă a comunei Stăuceni
Modernizare drumuri de exploataţie agricolă în comuna Stăuceni - proiect propus a fi finanţat de fonduri FEADR
Construirea în centrul civic al satului Tocileni a Casei memoriale "Patriarhul Teoctist"

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu